"קושאן" מתמקדת בשיווק ובתיווך נכסים במושבים וביישובים בעלי אופי כפרי. בסוכנות נצבר ניסיון רב בביצוע עיסקאות מכירה של נחלות (משקים חקלאיים), משקי עזר, וילות ובתי מגורים.
לאיזורים הכפריים איכות מגורים ויתרונות אקולוגיים ידועים וברורים לעין. עם זאת רכישת נכס – במיוחד באיזור כפרי – מחייבת בדיקה קפדנית, מומלץ בסיוע משפטי מתאים, של גורמים כגון: מהות הנכס ואופן רישום הבעלות עליו, זכויות בניה ותוכניות מתאר ברמה המקומית והאיזורית. כמו כן – יש להתרשם מתנאי החינוך, הפנאי, אופי האוכלוסיה וכמובן – לבחון את הפוטנציאל העסקי.

בבואכם לרכוש נחלה, בית או נכס מסחרי באיזור כפרי – "קושאן" תלווה אתכם עד לביצוע העיסקה.
"KUSHAN" REAL ESTATE focuses mostly on marketing, purchase and sale, of properties in the rural areas in ISRAEL. Enjoying country-side life style has its clear advantages, but the process of buying a property needs careful management.
"KUSHAN", which has a great deal of experience, will assist you along the way from screening potential properties to closing the deal.
 
טל: 09-8987666 kushan@bezeqint.net Tel: +972-9-8987666 www.kushan.co.il